อบจ.ลำปางส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนงานวิ่ง “หนองกระทิง-บ่อแฮ้วซุปเปอร์มินิ-มาราธอนครั้งที่ 12”

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับนายกิตติพันธ์ จันทร์หอม ประธานชมรมเดิน – วิ่งหนองกระทิงลำปางพร้อมคณะ เพื่อหารือถึงการจัดงานวิ่ง “หนองกระทิง-บ่อแฮ้วซุปเปอร์มินิ-มาราธอนครั้งที่ 12” กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาตม 2565 รวม 2 วัน ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

     เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อการกุศล

    จากการหารือของในครั้งนี้ นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า อบจ.ลำปางมีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่จังหวัดในอีกทางหนึ่ง โดยมีตัวเลขผู้สมัครวิ่งทั้งในและต่างจังหวัดจำนวนกว่า 700 คน
   โอกาสนี้ นายกตวงรัตน์ได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งเรื่องของสุขภาพ การท่องเที่ยวและด้านอื่น ๆ เพื่อให้สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคน.