เปิดอย่างยิ่งใหญ่ Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) กระตุ้นการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว สร้างรายได้สะพัดสู่ลำปาง

 

วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Lampang Ceramic World Class มีผู้บริหาร/ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง.


จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปางและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) ภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนด์เซลล์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ.


งาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) เป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก สินค้า OTOP ของใช้ ของฝาก ของชำร่วย จากโรงงานเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม รวมร้านค้ามากกว่า 180 บูธ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการสาธิตขึ้นรูปเซรามิก กิจกรรมสาธิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การฝึกอาชีพระยะสั้น การแสดงนิทรรศการ Ceramic 24 Hrs.