รองพ่อเมือง มอบแนวทางขับเคลื่อนการทำงาน หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปางครั้งที่ 1/2565

 

ณ. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดย นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมและมีจนท.ที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 คน.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือขับเคลื่อนการทำงานด้านการพัฒนาสังคม/การเร่งรัดดำเนินงาน/กำหนดแผนงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการนี้มีการสรุปผลการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อเป็นทิศทางเดียวกันในครั้งนี้อีกด้วย ณ. ห้องพุดพิชญา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง.