สุโขทัย รมช.สธ.ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด ในเด็กอายุ 5-11 ปี

 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลสุโขทัย โดยมีเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 จำนวน 160 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็ก รวมทั้งได้มีประชาชนทั่วไป เดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิดทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น จำนวนกว่า 200 คน.

ซึ่งภาพรวมของการให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสุโขทัย ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นดร.สาธิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กับ อสม.อำเภอเมืองสุโขทัย ณ อาคารโดม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดร.สาธิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ชื่นชม อสม.มุกคน ที่ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วยพลังจิตอาสาของอสม.ที่เข้มแข็ง และมีอุดมการณ์ในการพัฒนาสุขภาพและสังคม อีกด้วย.

cr.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย.