พะเยา อลังการ!พระประธาน28พระองค์ 28 ปางไม่เหมือนกัน 1เดียว ล้านนา

 

วันที่23 กพ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมความแปลกพระประธานวัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นวัดหนึ่งของจังหวัดที่มีสวยงาม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระเจ้า 28 พระองค์ 28 ปางที่มีความสวยงามอลังการ และถือเป็นวัดแห่งเดียวในล้านนา ที่ได้จำลองพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน 28 พระองค์ 28 ปาง และที่แปลกคือแต่ละองค์จะมีปาง หรือเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกัน นำมาประดิษฐานภายในวิหารของวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้บูชาขอพร ปกปักรักษาคุ้มครองเพื่อความเป็นสิริมงคล.

สำหรับพระเจ้า 28 พระองค์มีความแปลกแต่ละองค์จะมีปางไม่เหมือนกัน มีการจำลองจากพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศ ทั้งพระ พุทธชินราช พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อพระใส รวมทั้งพระชื่อดังต่างๆจากแต่ละวัดในพื้นที่ของประเทศไทย ได้รวบรวมไว้ภายในพระวิหารของวัดบุญเกิด เพื่อให้พุทธ ศาสนิกชนได้เข้าสักการะบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีพระประธานจำนวนมากที่สุดในล้านนา โดยพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ได้รวบรวมประวัติและศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์ และตำราของโยนกนครเชียงแสน ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์นะโมเม หลังจากนั้น ท่านพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสุวรรณคณานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ในขณะนั้นจึงได้ทำการค้นคว้าศึกษา และพบว่าพระประธานที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้า 28 พระองค์ นั้นมีอยู่ที่วัดอัปสรสวรรค์ หรือวัดหนู เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงได้มีดำริที่จะก่อสร้างขึ้นที่วัดบุญเกิดแห่งนี้ แต่ทางกรมศิลปากรไม่อนุญาตให้จัดสร้างขึ้น จึงได้ทำการนำแบบพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของแต่ละวัดที่มีชื่อเสียง จำลองมาทำการก่อสร้างภายในบริเวณวัด รวมทั้งหมด 28 พระองค์ 28 ปาง ซึ่งถือว่าเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย รองจากวัดอัปสรสวรรค์ และถือเป็นสถานที่ที่มีพระประธานรวม 28 พระองค์28 ปาง แห่งเดียวของล้านนา ซึ่งมีความสวย งามอลังการ.