สุดอั้นโควิดระลอกใหม่เริ่มปิดหมู่บ้านหลายแห่ง

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งและคลัสเตอร์เริ่มเปลี่ยนไปในกลุ่มของการจัดงานที่มีผู้คนมากๆ มารวมตัวกัน โดยเฉพาะในหมู่บ้านรอบนอกที่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนต้องประกาศปิดหมู่บ้านควบคุมด่วน
สำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือตำบลห้วยผาและที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกคำสั่งเรื่องการควบคุมการเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง จากการสอบสวนโรคของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพบว่ามีผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน จึงขอให้มีการควบคุมการเข้าออกของประชาชน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านห้วยซลอบ(หย่อมบ้านห้วย-ซะ-ลอบ) หมู่ที่ 1ตำบลห้วยผา 2.บ้านแก่นฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง และ 3.บ้านไม้ฮุง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง ตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 สำหรับผู้ติดเชื้อที่ผ่านการตรวจATK มีผลเป็นบวก ให้กักตัวรับยารักษาที่บ้าน10วันจนหายเป็นปกติ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่เบื้องต้นผลตรวจATKยังเป็นลบ ให้กักตัวดูอาการ 7 วัน เพื่อรอการตรวจซ้ำอีกทีและให้ปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จากวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR 603 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหายแล้ว 502 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 94 ราย ในขณะที่ผู้ป่วยเข้าข่ายสะสมที่ตรวจด้วย ATK 3,149 ราย รักษาหายแล้ว 1,955 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,194 ราย
ในขณะเดียวกันพบว่าพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงที่กำลังเป็นปัญหาต่อการแพร่ระบาดได้มากก็คือในกลุ่มของงานประเพณีหรืองานศพ ที่มีผู้คนไปร่วมกิจกรรมมากๆ นอกจากนี้ยังมีในกลุ่มของนักดื่ม นักท่องราตรี ที่ไม่เข้มงวดกับมาตรการป้องกันโรค จนกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในขณะนี้


วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน