พม.ลำปางลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้เฒ่าไร้ที่อยู่เตรียมวางแผนปลูกบ้านหลังใหม่เหตุบ้านลูกเขยนำโฉนดติดจำนองธนาคารนาน 10 ปี

 

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ โดย นางสาว พีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปางพร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เข้าพบนาย วีระพงษ์ คำทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ผู้นำท้องที่ แกนนำชุมชนทุกภาคส่วนเพื่อดูสถานที่เตรียมความพร้อมปลูกสร้างบ้านครอบครัวคนเปราะบางไร้ที่พึ่งชื่อ นายเกียม นามสมมุติ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีอดีตลูกเขยและลูกสาวนำโฉนดที่ดินติดจำนองธนาคารนาน 10 ปี ไม่มีที่อยู่ไร้ที่พักพิงอาศัย.

จึงได้ขอความช่วยเหลือ นาย วีระพงษ์ คำทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมทราบปัญหาจึงได้ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาทและได้ประสานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปางขอสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ จำนวน 40,000 บาท พร้อมพร้อมให้คำแนะนำกระบวนการให้การช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆในโอกาสต่อไป.