ปภ.เขต 10 ระดมเครื่องมือแก้ไขหมอกควัน จังหวัดเตรียมแผนหากรุนแรง สถานการณ์ของหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

 

ล่าสุดในเช้าของวันที่ 7 มีนาคม 2565 นี้ ที่พบว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงลิ่วมากสุดในรอบ 10 วันที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัยและปัญหาการคมนาคม รวมถึงปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องระดมกำลังเข้าทำการดับไฟกันเกือบตลอด 24 ชั่วโมง เป็นที่วิตกกับศูนย์ควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทำให้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ (วันที่ 7 มีนาคม 2565) นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำรถฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง รวมทั้งรถน้ำจากทั้งของฝ่ายทหาร และจากส่วนราชการต่างๆ จำนวน 12 คัน ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำครั้งใหญ่ เพื่อลดหมอกควัน เพิ่มความชื้นในอากาศและลดอุณหภูมิที่สูงขึ้น ที่บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมืองหรือแยกหอนาฬิกา ซึ่งเส้นทางโดยรอบของศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทำการฉีดพ่นแบบอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ตามแนวถนน.

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ว่า จากการติดตามสภาพอากาศและจุดเกิดไฟในห้วง 10 วันที่ผ่านมา พบว่าจุดเกิดไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แทบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีน้อยมาก แต่กลับพบว่าจุดเกิดไฟส่วนมากอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน จากผลกระทบที่เกิดขึ้นเราเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทางจังหวัดก็ได้สั่งการไปยัง 7 อำเภอ ให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานในแบบ Single Command ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ส่วนราชการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุขก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่รองรับหรือ Safety Zone ขึ้นรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า อาจจะเป็นที่ศูนย์เด็กเล็กหรือในสถานพยาบาล หากหลังจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น ทางตำรวจและป่าไม้ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด สำหรับผู้ที่ก่อปัญหาขึ้น.

สำหรับจุดเกิดไฟหรือ Hot Spot ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 นี้ พบมากที่สุดที่ในพื้นที่อำเภอขุนยวม 23 จุด รองลงมาคือที่อำเภอปายเกิดขึ้น 22 จุดและที่อำเภอแม่สะเรียง 18จุด ซึ่งปัญหาที่พบมากคือการลักลอบจุดไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และในพื้นที่ป่าเขาสูงชัน ที่การเข้าไปดับไฟเป็นไปได้ยากหรือต้องปล่อยให้ไฟไหม้จนกว่าจะมอดไปเองหรือมีฝนตกลงมาช่วยเท่านั้น
แต่ในช่วงค่ำของวันเดียวกันนี้ ก็ยังนับว่าโชคดีที่พบว่ามีพายุฝนตกลงมาหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ของอำเภอปาย แม้จะมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างทั้งจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์พังเสียหายและมีค้นไม้ล้มปิดทับเส้นทาง แต่ก็ถือว่าได้ช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่าและหมอกควันลงไปได้เป็นอย่างมากทีเดียว.

cr.วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน.