ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ #ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง #ทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส

 

เมื่อ 8 มีนาคม 2565 พลโท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับ นายกอ ลุงรน ราษฏร บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.ซึ่งมีฐานะยากจน แต่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ

โดยมี นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว,นายพูลเพิ่ม ปุกคำ ผู้แทนเทศบาลเมืองนะและผู้นำชุมชนร่วมพิธี ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาหน่วยได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาในชุมชน ช่วยกันซ่อมแซมบ้านให้กับ นายกอ ลุงรน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยในการพักอาศัย นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นและหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์โรคโควิด – 19