นภอ.เด่นชัย ฯ”สั่งสนธิกำลัง” กับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13 (แม่ปาน), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ) เข้าดับไฟป่าและทำแนวกันไฟป่าห้วยโทก บ้านห้วยกูด ม.5 ต.เด่นชัย​ อ.เด่นชัยฯ สูญป่าประมาณ 10 ไร่

 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่​ 11 มีนาคม​ 2565​ นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย สั่งให้ นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย สนธิกำลังกับนายอรุณ คงได้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13 (แม่ปาน) เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13 (แม่ปาน) และเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ) ร่วมกันเข้าพื้นที่ปฏิบัติการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟที่พิกัด 47 Q 607568 1987208 ณ บริเวณป่าห้วยโทก ใน​เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ท้องที่บ้านห้วยกูด หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย​ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ใช้เวลาดับไฟและทำแนวกันไฟ ประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า จึงสามารถควบคุมและดับไฟได้สำเร็จ มีพื้นที่ป่าเสียหายประมาน 10 ไร่.

นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ กล่าวว่า
ได้รับมอบหมายจาก นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย สั่งการให้สนธิกำลังกับ นายอรุณ คงได้ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13 (แม่ปาน) เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13 (แม่ปาน) และเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ) เข้าพื้นที่ปฏิบัติการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟที่พิกัด 47 Q 607568 1987208 ณ บริเวณป่าห้วยโทก ใน​เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ท้องที่บ้านห้วยกูด หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย​ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ใช้เวลาดับไฟและทำแนวกันไฟ ประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า จึงสามารถควบคุมและดับไฟได้สำเร็จ มีพื้นที่ป่าเสียหายประมาน 10 ไร่ ฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า เพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ด้วย.

cr.ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่.