จ.ลำปาง รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

 

วันที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565.

ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 20 ราย 21 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย กระเป๋าหนังผสม ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ผลิตภัณฑ์จากเชือก ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ และลูกประคบเมล็ดธัญพืชเซรามิก เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น.