ลำปาง ไม่ทิ้งกัน คณะสงฆ์ร่วมกับปกครองตำบลทุ่งฮั้วและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ออกบิณฑบาตช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

 

เมื่อวันที่25 มีนาคม 65 เวลา 8.00 น ที่ตำบลทุ่งฮั้วอำเภอวังเหนือ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 จํานวนผู้ติดเชื้อ 129 ราย และยังคงมียอดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อกระจายไป 12 หมู่บ้าน ในตำบลทุ่งฮั้ว และได้มีการกักตัวที่บ้าน ซึ่งไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ ต้องกักตัวอย่างน้อย 10 วัน.

ต่อมา คณะสงฆ์ตำบลทุ่งฮั้ว ร่วมกับปกครองตำบลทุ่งฮั้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ได้เกิดแนวคิด (ทุ่งฮั้วไม่ทิ้งกัน) ออกบิณฑบาต รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค จากชาวบ้าน และกลับมาทำเป็นถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเชื้อในตำบลทุ่งฮั้ว ด้วยความห่วงใยร่วมด้วยช่วยกัน ของหน่วยงานและชาวบ้านตำบลทุ่งฮั้ว.