เหล่ากาชาดลำปางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันที่ 2 เมษายน 2565
เวลา 08.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 โดยร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง และมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการฯ
ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย.

มีผู้บริจาตโลหิต 170 ราย คิดเป็น 68,000 c.c.
ผู้บริจาคอวัยวะ 25 ราย
ผู้บริจาคดวงตา 23 ราย.