เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจับมือพม. ลำปาง และหลายหน่วยงานช่วยเหลือเยี่ยวยา ผู้เฒ่าคนเปราะบางไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังพื้นที่ตำบลเมืองยาว

 

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย รุดเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เหตุไฟไหม้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 บ้านวอดไหม้ทั้งหลังสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเวลา 13.30 น.ที่เกิดเหตุบ้านนายไว แรวลิด บ้านเลขที่ 118 ม.11 บ้านใหม่สามัดคี ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สรุปผลการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้

1.เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 8,000 บาท 2.หน่วยงาน สังกัดกระทรวง พม.ลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งกรณีฉุดเฉินจำนวน 3,000 บาท

2.มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ลำปาง ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์ จำนวน 6,000

3.กฟผ.เหมืองแม่เมาะมอบถุงยังชีพ 1 ชุด รวมจำนวนเงินในครั้งนี้ 17,000 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหน่วยงานได้บูรณาการหลายภาคส่วนได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองยาวอำเภอเมืองห้างฉัตร จังหวัดลำปางร่วมประสานงานบูรณาการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย.