46 ปี “ปางช้างแม่สา” จากรุ่นสู่รุ่น อนุรักษ์สืบสานสายพันธุ์ช้างไทย

 

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ทายาทและผู้บริหารปางช้างแม่สา เปิดเผยประวัติ ความเป็นมาของ “ปางช้างแม่สา” อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เราเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เทียบได้กับปี ค.ศ. 1976 และปีนี้เป็นปีที่ 46 เราเปิดปางช้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจทำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช้างให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เกี่ยวกับการที่ช้างตกงานจากการทำไม้ หรือการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ.2532 ปางช้างแม่สาใกล้จะครบ 50 ปีแล้ว

“ปางช้างแม่สา” ก่อตั้งโดย “คุณพ่อชูชาติ กัลมาพิจิตร” ซึ่งท่านมีความตั้งใจที่จะสะสมช้างเลี้ยงที่มีลักษณะดี จึงได้คัดช้างโดยการออกไปตระเวนหามาด้วยตนเอง ในสมัยก่อนนั้นช้างยังมีมาก ทำให้ได้ช้างที่ท่านพึงพอใจ มีหลายเชือกที่พ่อรักและผูกพันมาก แต่ก็จากไปกันหมดแล้ว จากไปทั้งคุณพ่อชูชาติ และช้างที่พ่อรัก เหลือช้างไว้เท่าที่มีในปัจจุบันให้ลูกหลานได้เลี้ยงดู และด้วยความตั้งใจของพ่อ “ปางช้างแม่สา” จึงมีมาตรฐานในการเลี้ยงดูช้างมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ที่สำคัญเรามี “โครงการสืบสานสายพันธุ์ช้าง” ด้วยการสนับสนุนให้มีการผสมพันธ์ุและตกลูกในปาง เราจึงมีช้างลูกคอกจำนวน 33 เชือก ที่มีอายุระหว่าง 4-24 ปี ซึ่งอันที่จริงแล้ว ช้างเราควรมีจำนวนเกิน 90 เชือก แต่เรามีช้างที่ล้มตายจากไปเรื่อยๆ จึงทำให้ลดลง เหลือจำนวนช้างเพียง 68 เชือกในปัจจุบัน และในกลุ่มนี้ก็ยังมีช้างสูงวัยอีกจำนวนมาก ที่เกษียณจากการทำงาน และอยู่เพื่อรอการจากไป

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.65 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร เผยอีกว่า ในความเป็นจริง “ช้างของปางช้างแม่สา” จะต้องลดจำนวนลงอีก ถ้าเรายังไม่มีการเกิด ก็จะมีแต่การตาย ซึ่งเราจะเลี้ยงช้างของเราทุกเชือกจนสิ้นอายุขัย และเราจะช่วยเลี้ยงช้างแม่สาให้สุขสบายเพราะเรารักกันและเป็นครอบครัวเดียวกัน “ทั้งช้างและคน”

สำหรับผู้ที่มีจิตเมตตาต่อ “ช้าง” สัตว์สัญลักษณ์ของชาติไทย สามารถโอนเงินได้ตามรายละเอียดบัญชีของ ”มูลนิธิอนุรักษ์ช้างไทย” ชื่อ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างไทย Elephant Conservation Foundation ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขากาดสวนแก้ว หมายเลขบัญชี 531 0 66551 7 เพื่อช่วยเหลือช้างจำนวน 68 เชือกของ “ปางช้างแม่สา” หรือ “ศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา” โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินของทางมูลนิธิฯ ได้ที่คุณรัตนา ศรีหมอก ผู้จัดการปางช้าง เบอร์โทร.081-882-3738, 089-838-4242, 053-206-247, 053-206-248
info@maesaelephantcamp.com

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่ – รายงาน