พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภองาว

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 475 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 475 ชุด และเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายอำเภองาว ซึ่งประชาชน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในความห่วงใยพสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 10 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง เกิดสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 – 12.00 น. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วม จำนวน 475 หลังคาเรือน ซึ่งจังหวัดลำปางได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว