ลำปาง_ผบ.มทบ.32 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เพื่อขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง เพราะทหารผ่านศึกคือผู้ซึ่งเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ.

 

เพื่อขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา เหล่าท่านทหารผ่านศึกทั้งหลายได้ร่วมกันปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติมาด้วยความเสียสละ กล้าหาญ สามัคคี ทำให้ประเทศไทยของเราคงความเป็นไทยอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งนับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเพื่อเป็นแรงกำลังใจช่วยบำรุงขวัญให้แก่ทหารผ่านศึกที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึก เขตลำปาง พร้อมด้วยนางนางจิราภรณ์ เชื้อสะอาด รองหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกเขตลำปาง พร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติจนได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วย สูงอายุ เป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารและสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง

โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ ให้ทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. พลฯ ประกิต อิ่นคำ อายุ 61 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 อดีตสังกัด ม.พัน.7 ค่ายพิชัยดาบหัก ผลัดที่ 1/2525 ภูมิลำเนา 117/1 ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เจ็บป่วย แขนและขา ซีกขวาอ่อนแรง

2. พลฯ คำมา อินต๊ะคำวัง อายุ 77 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 อดีตสังกัด ผส.7 พัน 2 ผลัดที่ 2/2509 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 175 ม.9 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประวัติเจ็บป่วย แขนและขา อ่อนแรงทั้งสองข้าง
3.พลฯ สนั่น นาคหมู อายุ 71 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 อดีตสังกัด กองร้อยทหารช่างที่ 3 อดีตสังกัด ม.พัน.7 ค่ายพิชัยดาบหัก ผลัดที่ 1/2514 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 133 ม.1 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประวัติเจ็บป่วย หูหนวกทั้งสองข้าง

4.พลฯ จำนงค์ พลฤทธิ์ อายุ 73 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 อดีตสังกัด บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ผลัดที่ 1/2513 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 107 ม.3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ฐานะยากจน

สร้างความสุขและรอยยิ้ม ตลอดจนขวัญและกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกเป็นอย่างมาก ที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึก เขตลำปาง และคณะ เดินทางมาในวันนี้ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทัพกองทัพบกมีความห่วงใยไม่ทอดทิ้งกำลังพลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงญาติของผู้ที่เสียชีวิต ที่กองทัพบกได้ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะ “ทหารผ่านศึก คือ ผู้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ” จนทำให้เรามีความสุข สงบ มาจนทุกวันนี้


พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึก เขตลำปาง กล่าวว่า “ในวันนี้สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปางนะครับ เรามีภารกิจที่สำคัญคือ การดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการนะครับ ในพื้นที่ 2 พื้นที่ ด้วยกันคือ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือนั้น เราจะเน้นเรื่องสวัสดิการเป็นหลัก อย่างสวัสดิการต่างๆเช่นค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือประจำเดือน และสามารถที่จะให้คำแนะนำในเรื่องการเรียกว่า ดูแลเรื่องของการประกอบอาชีพ เพราะว่าทหารผ่านศึกเป็นผู้ที่มีเกียรติ เขาเหล่านั้นเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ที่สำคัญนะครับ ทหารผ่านศึกนั้น ยอมแม้กระทั่งเสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราให้อยู่ได้ เพราะฉะนั้นทหารผ่านศึกจึงเป็นผู้ที่มีเกียรติ หน้าที่ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตลำปาง จึงได้ปฏิบัติหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งในวันนี้เรามาในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ เข้ามาดูแลครอบครัวของทหารผ่านศึก จำนวน 4 ครอบครัว ด้วยกันนะครับ ซึ่งครอบครัวเหล่านั้นค่อนข้างจะลำบาก เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องให้เขาสามารถอยู่ในการช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตลำปาง ทำหน้าที่ เพื่อให้ทหารผ่านศึกในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนั้น สามารถดำรงชีวิตต่อสู้ชีวิตได้ เพื่อเป็นการตอบแทน ที่เขาได้เสียสละเลือดเนื้อ และหน้าที่เพื่อประเทศชาติของเราครับ”

ผู้ใหญ่สุวรรณ ทาคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่แปง ม.1 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ กล่าวว่า “ในวันนี้นะครับ รู้สึกดีใจแทนครอบครัวทหารผ่านศึกนะครับ ที่ทางหน่วยงานได้เข้ามาดูแลและเยี่ยมเยียนตลอดครับ และในฐานะผู้นำ ก็รู้สึกดีใจแทนครอบครัวของทหารผ่านศึกขอขอบคุณทางหน่วยงานทหารผ่านศึกที่เข้ามาดูแลขอบพระคุณอย่างสูงครับ”

อดีตทหารผ่านศึก กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ท่านได้เยี่ยมเยียน ไม่คิดไม่ฝันว่าท่านจะมาเยี่ยมที่นี่ เราทำมาหากินเงินทองก็ไม่ค่อยมี หามาได้ก็เอาไว้ซื้อกับข้าวไปวันๆ เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ในขณะที่เป็นทหารประทับใจที่มีเพื่อนฝูง มีผู้บังคับบัญชาที่ใจดี และช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ไม่มีคำว่าท้อ สบายใจ ไม่ได้เจ็บป่วยไข้ ตลอดเวลา 1 ปีกว่าที่ผ่านมาในอดีตครับ”

 

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปาง 0987521270.