ฉก.ม.3 เข้มชายแดน ป้องกันลักลอบเข้าเมืองและยาเสพติด หลังเกิดปัญหาสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวณ ป้องกันพื้นที่ชายแดน สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการทะลักเข้ามาของขบวนการค้ายาเสพติด หลังเกิดปัญหาสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน

หลังจากที่มีการสกัดกั้นและจับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในได้อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ  พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้มีคำสั่งให้หน่วยทหารที่รับผิดในพื้นที่ตรวจเข้มชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน

พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาการสู้รบภายใน และปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในประเทศเมียนมา ทำให้ไม่มีงานทำ ส่วนหนึ่งก็หนีภัยจากการสู้รบจากการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ทำให้มีความต้องการที่จะข้ามมาหางานทำในประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การหลบหนีเข้าเมืองค่อนข้างหนัก โดยมีการหลบหนีเข้าเมืองทุกวัน มีการพยายามลักลอบข้ามแดนทั้งกลางวันและกลางคืน โดยทางชายแดน ซึ่งกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการหลบหนีเข้าออกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำโรคติดต่อเข้ามาด้วย โดยได้วางกำลังตรึงชายแดยโดยเฉพาะด้าน อ.แม่สาย และ อ.แม่ฟ้าหลวง

“ภาพรวมของสถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงอยู่ในความพยายามที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรเพราะมีแหล่งผลิตอยู่ใกล้ และมีเส้นทางลำเลียงที่ใกล้ที่สุดที่จะนำเข้ามาภายในประเทศ และนำส่งออกไปประเทศที่ 3 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุด ซึ่งถือว่าสถานการณ์เรื่องยาเสพติดยังคงความรุนแรงอยู่” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กล่าว

ในส่วนของรูปแบบของการลักลอบเข้าเมืองจะพบว่า จะมีการลักลอบข้ามลำน้ำสาย และเข้ามาทางภูมิประเทศ โดยมีคนมารับ โดยจะมาครั้งละ 10-30 คน ตามที่เคยจับได้ ในส่วนของยาเสพติดจะมีการลักลอบเข้ามาที่แตกต่างกัน มากันประมาณ 10 คน โดยลักษณะการลักลอบเข้ามาจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง.

ภาพ/ข่าว.ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย