เชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

 

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย เตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์อุทกภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ประจำปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อร่วมหารือและเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนนี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานสภาพอากาศว่า ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนสิงหาคม จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่งผลให้อาจเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากได้ ขณะเดียวกันสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ คาดว่าในปีนี้จะไม่ประสบปัญหาภัยแล้งจากสถานการ์ฝนทิ้งช่วง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในปีนี้มีมากและเพียงพอต่อการใช้ของประชากรในพื้นที่

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น-เซ็นทรัล แอร์พอร์ต, บริเวณหน้าสนามกอล์ฟลานนา, บริเวณถนนห้วยแก้ว, บริเวณช่างเคี่ยน, บริเวณหลังเชียงใหม่ภูคำ, บริเวณสี่แยกต้นพยอม, บริเวณกาดก้อม ชุมชนศรีปิงเมือง, บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, บริเวณประตูน้ำดอนชัย, บริเวณสี่แยกบิ๊กซีแม่เหียะ และบริเวณหมู่บ้านดาราวดี เพื่อดำเนินการแก้ไขทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยการขุดลอกทางระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดรับน้ำสำคัญ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญต่างๆ

ขณะเดียวกันในวันที่ 23 มิถุนายน นี้ คณะทำงานมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่บริเวณสี่แยกข่วงสิงห์ และบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เพื่อสำรวจความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมกับมือกับสถานกาณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้

ทั้งนี้นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้แต่ละอำเภอติดตามเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตชุมชน/เมือง และดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะถึงช่วงฝนตกหนักในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม นี้ โดยใช้รูปแบบการดำเนินงานในเขตเมืองเชียงใหม่ของทางจังหวัด เป็นหลักในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หรือขุดลอก โดยเฉพาะท่อระบายน้ำในเขตชุมชน/เมือง เพื่อลดการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่