องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสำรวจโครงการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2670 เพิ่มเติม

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ วัดห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา มอบหมายให้นายสมชาย ไชยพันธุ์ พร้อมด้วยนายมาโนช ขำทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสำรวจโครงการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2670 เพิ่มเติม ขององค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปทุเรียนบ้านห้วยต้า
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการมอบเครื่องยังชีพให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า และโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668