ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง บุกตรวจผับดังเชียงราย เด็กต่ำกว่า 20 กว่า 300 คน

เวลาประมาณ 02.15 น.วันที่ 3 ก.ย.65 นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าทำการตรวจค้นร้านพาคลับ หลังจากผู้ปกครองร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่า สถานบริการในอำเภอเมืองเชียงรายปล่อยให้ลูกหลานในวัยเรียนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง จึงได้ส่งสายลับฝ่ายปกครองเข้าทำการสืบสวน สถานบันเทิงชื่อว่า “พาคลับ” พบว่าด้านหน้าร้านมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลายร้อยคัน และพบนักเที่ยวที่ส่วนใหญ่เยาวชนกำลังทยอยเข้าร้านหลัง เวลาตี 1 เป็นต้นไป

ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าทำการตรวจค้น โดยขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงร้าน กลุ่มเยาวชนที่กำลังรอเข้าร้านอยู่พบเห็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนี เมื่อเข้าตรวจสอบภายในร้านพบนักเที่ยวกำลังดื่มกินอย่างสนุกสนาน จึงได้สั่งให้ทางร้านเปิดไฟ หยุดเล่นดนตรี และได้ตรวจสอบบัตรประชาชน ของนักเที่ยว พบเป็นบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 325 คน ในจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำสุดเพียง 16 ปี และผู้ไม่พกบัตรประชาชน อีกจำนวน 50 คน จึงได้ทำการควบคุมเอาไว้ และเรียกเจ้าของสถานบริการมาพบ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทางหนีไฟภายในร้าน พบว่าประตูทางหนีไฟ 3 จุด มีการล็อคกุญแจทุกด้านไม่สามารถเข้าออกได้

โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการว่า “ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ, เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด, จำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี, จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติ, ความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม, ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร, จำหน่ายสุราแก่เด็ก และยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4 (1)-(4) ”
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชุดจับกุม จะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการดังกล่าว และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี ต่อไป

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าวว่า ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการสถานบันเทิง ควรประกอบธุรกิจด้วยความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ (2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (3) เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ (4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากําหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ (5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไป ในสถานที่ของตน (6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในสถานที่ของตน (7) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันในสถานที่ของตน (8) มีที่ตั้งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

“คือ สรุปให้จำง่ายๆ “ห้ามเด็ก การพนัน ค้ามนุษย์ อาวุธ ยาเสพติด ปิดเกินเวลา ถูกจับแล้วโดนปิดแน่นอน” จึงควรประกอบกิจการโดยมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามข้างต้น ” นายรณรงค์ กล่าวปิดท้าย

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย
0882692681