ฝนตกหนักติดต่อกันเจอทั้งดินไหลปิดทางหลวงและเสาไฟฟ้าหักโค่นเดือดร้อนหนัก

 

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 นี้ นายอำนวย มาเมือง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ หมวดทางหลวงแม่สะเรียงที่ได้รายงานภัยพิบัติเหตุฉุกเฉินว่ามีหินร่วงบนผิวจราจร สาเหตุเนื่องจากมีฝนตกทำให้หินร่วงลงมาโดนเสาไฟฟ้าและปิดทับผิวทางจราจร ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่ริด-ห้วยงู กม.175+850 ด้านซ้ายทาง การจราจรสามารถผ่านได้ 1 ช่องจราจรเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่สะเรียงได้ดำเนินการนำเครื่องจักรมาตักหินที่ร่วงออกจากผิวทางและประสานการไฟฟ้ามาดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าที่เสียหาย การจราจรผ่านได้ทั้ง2ช่องจราจรเมื่อเวลา 13.30 น

ในขณะที่แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจสอบสายทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โปรดเดินทางด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากห้วงนี้เกิดพายุฝนกระจายในหลายพื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบได้ ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางระมัดระวังมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงค่ำหรือฝนตกหนักที่จะมีทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำมากด้วย

650910 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน