อำเภอพิชัย​ อุตรดิตถ์​ร่วมกับอปท.ปรับภูมิทัศน์วัดเขาบันไดม้า​ ต.นาอิน​ อ.พิชัย​ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว​และประวัต​ิศาสตร์​ ที่วัดเขาบันไดม้า หมู่ที่ 4 บ้านฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เดินทางมาเยี่ยมและร่วมการปรับภูมิทัศน์ของวัดเขาบันไดม้า

จากการนำของนายอรุณ ทองพลับ นายก อบต.นาอิน นายกล้า พุ่มเทียน นายปราโมทย์ อินอิว รอง นายก อบต.นาอิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.นาอิน ได้ร่วมกันตัดหญ้า พัฒนาบันไดศิลาแลงทางขึ้นเขาบันไดม้า

จากการเปิดเผยของนายอรุณ ทองพลับ นายก อบต.นาอิน กล่าวว่าวันนี้ท่านนายอำเภอได้ลงมาดูพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างหรือบูรณะวัดเขาบันไดม้าเพื่อที่เป็นทางเดินเท้า สำหรับทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญๆทางพระพุทธศาสนา ตามที่ท่านนายอำเภอได้ให้ความเห็นเสนอว่า ทาง อบต.นาอิน น่าจะมีโครงการที่จะทำทางเดินเท้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินจงกรมหรือทางเดินตามพระพุทธศาสนาเพื่อเวียนเทียนต่างๆ

โดยในวันที่ 3 ตุลาคม 2565ที่จะถึงนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาอินพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบตนาอิน และพี่น้องประชาชนของตำบลนาอิน และ ส่วนราชการ จะมาช่วยกันทำงานในด้านของการขนสิ่งของก่อสร้าง โดยทางเราจะนำกระเบื้องส่งขึ้นไปน่าจะใช้คนประมาณ 400-500 คนยืนเข้าแถวเพื่อที่จะส่งกระเบื้องและสิ่งก่อสร้างต่างๆส่งต่อๆกันขึ้นไปตามขั้นบันไดของเขาบันไดม้าซึ่งมี 426 ขั้น เราต้องใช้คน 426 คน

และในวันที่ 3 ตุลาคม 2565ที่จะถึงนี้ทาง อบต.นาอินก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาทางพระพุทธศาสนามาร่วมด้วยช่วยกันในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงทานและกำลังคน ทาง อบต.เองก็ไม่ค่อยมีงบประมาณที่จะมาดูแลพี่น้องเรา โดยอยากจะให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาตั้งทานขึ้นมาเพื่อรองรับ ชาวบ้านและผู้ที่มาร่วมงานจัดตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารกันในวันนั้นและในวันที่ 3 ตุลาคมดังกล่าวก็จะมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย มาเป็นประธานและร่วมทำงานด้วยกับชาวบ้าน
สำหรับการปรับภูมิทัศน์ของวัดเขาบันไดม้า เราจะใช้วิธีให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานมายืนเรียงแถวกันขึ้นไปเพื่อที่จะส่งกระเบื้องขึ้นไปด้านบนของวัดเขาบันไดม้าจนกว่าจะแล้วเสร็จ


ณัฐ​วัฒน์​ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​0612928668​