สมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมต้านภัยหนาวปีที่ 3 เพื่อน้องบนยอดดอยสูงโรงเรียนบ้านหัวเมือง

 

ในขณะนี้ในประเทศกำลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาว หลายพื้นที่บนดอยสูงกำลังประสบปัญหา เด็กๆนักเรียนพื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนเสื้อผ้ากันหนาวและอุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงด้วย ทางสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ ร่วมกับ ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ต้านภัยหนาวปีที่ 3 เพื่อน้องบนยอดดอยสูงโรงเรียนบ้านหัวเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือนักเรียนในชนบทห่างไกลและมีฐานะยากจน  สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เพียงพอในการเรียนการสอนจัดหาผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเมือง และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเวที ทาสีอัฒจรรย์ ตลอดจนช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านหัวเมือง.

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2565 ตอน “สานฝันให้น้องบนดอยสูง” ณ โรงเรียนบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมอบทุนการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภค-บริโภคเครื่องนุ่งห่ม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือนักเรียนในชนบทห่างไกลและมีฐานะยากจน

โดยมี นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและมอบส่งของให้นักเรียนและประชาชน โครงการ “ต้านภัยหนาวปีที่ 3 เพื่อน้องบนยอดดอยโรงเรียนบ้านหัวเมือง” โดยได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของอื่นๆ

โดยมณฑลทหารบกที่ 32 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ( พม.ลำปาง) เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และภาคเอกชน
โดยมอบทุนการศึกษา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยโทรทัศน์สี ผ้าห่ม สิ่งของอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์กีฬา ถุงยังชีพ และออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มอบแว่นตาจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเมือง พร้อมด้วยอาสาสมัครกิจการพลเรือนอำเภอแจ้ห่ม (อส.กร.) ร่วมกิจกรรมฯ.

นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเมือง ได้กล่าวว่า “ในนามโรงเรียนบ้านหัวเมืองอำเภอคณะครูผู้บริหารและนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขอขอบคุณทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ,สมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ และผู้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องทุกท่านทุกหน่วยงานที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหัวเมืองซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูงขาดแคลนแล้วก็อยู่ในชนบท
กิจกรรมในครั้งนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างและมีการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ทีวีสี คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมาย โอกาสนี้ในนามโรงเรียนก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนภาคเหนือ สมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ และหน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้”

ทางด้าน นายชัชวาลย์ คำไท้ ประธานชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ กล่าวว่า “ในนามชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือปีนี้ กิจกรรมต้านภัยหนาวเรามาจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ซึ่งกิจกรรมต้านภัยหนาวกลุ่มชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายรวมถึงพี่น้องไทยอาสาป้องกันชาติ เราร่วมมือร่วมใจรวมพลังกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปี สลับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่กันไป
ซึ่งผมเชื่อว่าการเสียสละการทำงานการช่วยเหลือให้สังคมมีกิจกรรมดีๆเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและน้องๆเด็กนักเรียน ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคนนะครับ
ที่ช่วยกันให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ทุกปีและเราจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณครับ”

คุณกชกร บูรณะกรภักดี ประธานคณะกรรมการบริษัทเคเค เอ็กซ์พรีเรียนซ์ กรุ๊ปจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดกัทลี1984 กล่าวว่า “ในนามของบริษัทเคเคกรุ๊ป ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กัทลี 1984 วันนี้ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งส่วนร่วมโครงการด้านภัยหนาวที่โรงเรียนบ้านหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนร่วมได้มาแจกของเป็นกระเป๋า เสื้อ พร้อมหมวกแล้วก็ได้ร่วมโรงทานเป็นกล้วยน้ำว้ากรอบ วันนี้รู้สึกดีใจมากและเป็นครั้งแรกที่บริษัทของเราได้มาร่วมแจกและร่วมกิจกรรมดีๆกับทางสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติและชุมชนในพื้นที่ และหวังว่าปีหน้าและปีต่อๆไปเราจะได้มาร่วมโครงการและกิจกรรมที่ดีแบบนี้อีกค่ะ”

นายศิงขร สุกันธา นายกสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ กล่าวว่า “ในนามของสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติจังหวัดลำปางต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสมาชิกชมรมไทยอาสาพัฒนาชาติทุกท่านและที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณไปยังชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือที่
ได้มาร่วมสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับ”

ทั้งนี้ด้าน นางสาวตวงรัตน์ โลห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “วันนี้หลายภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นโอกาสที่ดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ภาคเอกชนก็มา เรายินดีที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส นโยบายหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคือ เราช่วยเหลือในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ในส่วนของการศึกษาเราก็ได้ช่วยดูแลอยู่ และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนายอยากให้ดูแลระมัดระวัง ดูแลรักษาสุขภาพนะคะ รวมทั้งเรื่องของโควิดถึงแม้ว่าจะซาไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงอยู่นะคะ เพราะอากาศเริ่มหนาวโควิดก็อาจจะกลับมาได้ง่ายขึ้นนะคะ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่คนเริ่มมีการติดต่อกันเยอะขึ้นนะคะ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการรักษาสุขภาพตัวเอง ถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุนอะไรใดๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปานะคะ เราพร้อมที่จะดูแลโดยเฉพาะเรื่องการสาธารณสุขซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาชีวิตในการรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปายังมีพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนดูแลกันค่ะ”

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร – ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปาง