พะเยา หมอกควัน เจอฝนค่า PM 2.5 ลดลงต่ำกว่า100

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ท้องฟ้าเริ่มเปิด ค่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 เริ่มลดลงเนื่องจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้อากาศเริ่มดีขึ้นจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) PM 10 มีค่า 120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) และ AQI มีค่า 205 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยที่ผ่านมา พะเยาประสบปัญหาหมอกควัน PM 2.5 เกินค่า ติดต่อกันหลายอาทิตย์จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนระหว่างวันที่ 16- 17 กพ.จะมีพายุฝน ทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนลงในพื้นที่จังหวัดพะเยาทำให้ หมอกควันลดลง บ้างแล้วแต่ก็ยังมีปกคลุมกระจายแบบเบาบาง และท้องฟ้าเริ่มเปิด ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มดีขึ้น หลังจากที่เจอฝนได้มาไล่เอามาหมอกควันหายไป