พะเยา สุดทึ่ง!!พระธาตุสีเขียว โบราณ อายุกว่า 500 ปี 1ใน3 ของประเทศ

 

วันที่ 20 มิ.ย 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบพระธาตุพระอินทร์ซึ่งเป็นพระธาตุสีเขียวที่ประดับด้วยแก้วสีเขียวทั้งองค์ และเป็นพระธาตุที่อดีตเจ้าเมืองพะเยาได้สร้างขึ้นมามีอายุเก่าแก่โบราณ จนถึงปัจจุบันชื่อวัดพระธาตุมุงเมือง ตั้งอยู่ที่ ม.6 บ้านสันม่วงใหม่ ต.เจริญราษฎร์อ.แม่ใจ จ.พะเยา สร้างในสมัย พ่อขุนรามคำแหง โดยเจ้าเมืองขณะนั้นคือ พ่อขุนคำลือ ต่อมาได้ชำรุดและบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยพระครูวิศาลสุนทรกิจ เจ้าอาวาส ได้เข้ามาบูรณะพระธาตุขึ้นใหม่และได้ติดกระจกสีเขียวทั้งองค์ ตามความต้องการของคณะศรัทธาญาติโยม ต้องการ จึงเป็นพระธาตุสีเขียว 1 ใน 3 ของประเทศที่ประดับด้วยแก้วสีเขียวดังกล่าว

พระครูวิศาลสุนทรกิจ เจ้าอาวาส ได้เล่าว่า ตามประวัติความเป็นมาของ วัดพระธาตุมุงเมือง ตำนานที่เล่าว่าสร้างในสมัย พ่อขุนรามคำแหง โดยเจ้าเมืองขณะนั้นคือ พ่อขุนคำลือ เดิมสถานที่ตั้งวัดเป็นสถานที่ของหมู่บ้านใช้สำหรับปั้นก้อนอิฐ ต่อมา ขุนคำลือได้มีความยินดีในราชสมบัติ จึงคิดขยายเมืองให้กว้างจึงสร้างประตูเมืองและกำแพงล้อมรอบจึงนำความไปปรึกษากับพระมเหสีจึงรับสั่งหัวเมืองต่างๆนำก้อนอิฐมาเพื่อสร้างเมืองและหมู่บ้านที่ก่อสร้างก้อนอิฐนั้นถูกน้ำท่วมไม่สามารถส่งก้อนอิฐมาได้ตามเวลากำหนด จึงทำให้พระมเหสีไม่พอพระทัย เจ้าเมืองจึงโกรธช่างปั้นก้อนอิฐจึงเดินทางลุยน้ำมายังหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อจะมาประหารช่างปั้นอิฐด้วยตนเอง หลังจากเดินทางลุยน้ำมาก็เกิดอาการเหนื่อยล้าจึงได้พักใต้ต้นไม้ช่างทำอิฐที่พักกลางวันได้นำเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาเล่นเจ้าเมืองจึงได้ง่วงหลับไป หลังจากเจ้าเมืองได้ตื่นมามีความรู้สึกว่าพระองค์ ไม่ได้มีความสบายใจเช่นนี้มานานแล้ว จึงมีความคิดที่จะพัฒนาบริเวณนี้ให้เป็นสุขสบายสงบ โดยกำหนดให้เป็นวัด และได้เริ่ม สร้างพระเจดีย์ไว้เพื่อเป็นนิมิตแห่ง พระศาสดา และความสุขแก่ผู้มาเยือน หลังจากนั้นทางอาตมาก็ได้มาบูรณะพระธาตุเพื่อให้อยู่คู่วัดโดยขนาด ของพระธาตุฐานกว้าง 16 เมตร สูง 29 เมตร พระธาตุเป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับด้วยแก้วสีเขียว เหมือนพระอินทร์ ซึ่งเป็นพระธาตุ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ที่หาดูยาก