ลำปาง-รร.อนุบาลลำปางฯ “เปิดบ้านวิชาการอนุบาลลำปางก้าวสู่ความเป็น 1”

 

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ที่หอประชุมนรนันทชัยชวลิต โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการอนุบาลลำปางก้าวสู่ความเป็น 1” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานฯ นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมฯ

สำหรับการจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการอนุบาลลำปางก้าวสู่ความเป็น 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่แสดงความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชนได้รู้ในความสามารถของเด็กนักเรียน

นายสมเกียรติฯ ยังกล่าวอีกว่า “วันนี้ก็ดีใจนะครับ ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเด็กนักเรียน คุณครู ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษา ถือว่าเป็นวิธีการแสดงออกของเด็ก เป็นผลเก็บเกี่ยว และสะท้อนย้อนกลับไปว่า การจัดการการศึกษาของคุณครูเรา ในการจัดการเรียนการสอนผลเป็นอย่างไร ซึ่งวันนี้ก็จะเกี่ยวผลตรงนี้ย้อนกลับมาถอดบทเรียนว่า เราจะต้องเติมเต็มตรงจุดไหนบ้าง และเป็นวิธีที่ ให้เด็กได้แสดงออกเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติม ดีใจที่ได้มาเห็นผลงานของนักเรียนและการจัดการศึกษาที่เพิ่มเติมเข้าไป สามารถทำให้เห็นผลงานของเราอยู่ในระดับใด ออกมาในรูปของการจัดการวิชาการการจัดงานแสดงผลงานของเด็กนักเรียนในวันนี้”

ทั้งนี้ทางด้าน นายสุนธร กล่าวว่า “สำหรับในนามของโรงเรียน วันนี้เราจัดงานตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นมา ซึ่งกลุ่มมีสาระ เราจะมีการจัดกิจกรรม มีการจัดการแข่งขัน มีการโชว์ผลงาน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตฯที่มาเป็นประธานพิธี และให้แนวคิดหลายๆอย่าง สำหรับการบริหารในโรงเรียน ส่วนของคุณครูก็ได้รับงบประมาณในงานด้านวิชาการค่อนข้างจะเยอะ เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กของเรา ในวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน ซึ่งเรามีการถ่ายทอดสดให้กับทางผู้ปกครองด้วย และในห้องเรียนที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในครั้งนี้ ขอบคุณครับ”

 

 

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร / ลำปาง – รายงาน