จังหวัดลำปางเผย กรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จังหวัดลำปางรายที่ 2864 และ 2979 เสียชีวิต

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยรายละเอียดกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จังหวัดลำปางเสียชีวิต 2 ราย ดังนี้ ผู้ป่วยรายที่ 2979 เป็นชาย อายุ 69 ปี ภูมิลำเนา อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะปอดอักเสบแทรกซ้อน ยังไม่ได้รับวัคนโควิด-19 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลงาว
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 กระทั่งวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้ป่วยมีอาการแย่ลง จึงมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง โดยมีการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนส่งต่อ ผลพบเชื้อ แพทย์โรงพยาบาลลำปางให้การรักษาด้วยยาและเครื่องช่วยหายใจแบบแรงดันสูง วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่น หายใจเหนื่อย แพทย์พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างเต็มที่หลังจากนั้นผู้ป่วยมีอาการทรุดลงเป็นลำดับ จนกระทั่งวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 23.00 น. ผู้ป่วยถึงแก่กรรม

ผู้ป่วยรายที่ 2864 เป็นชาย อายุ 64 ปี ภูมิลำเนา ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ผู้ป่วยรายนี้จึงถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผลเป็นบวก และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่เมาะในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยผู้ป่วยมีอาการเวียนศรีษะ คัดจมูก ไอ ไม่มีไข้ และมีอาการหายใจหอบเหนื่อย ผลการเอกซเรย์ปอด พบมีฝ้าขาว แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ร่วมกับระบบหายใจล้มเหลว จึงมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง แพทย์ให้การรักษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ ร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างเต็มที่ วันที่ 8 ธันวาคม2564 ผู้ป่วยมีอาการซึมลง วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง หายใจหอบมากขึ้น และถึงแก่กรรม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 04.22 น. จากข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคนโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เสียชีวิตทุกรายยังไม่ได้รับวัคซีนเช่นกัน การที่ผู้ป่วยไม่มีภูมิคุ้มกันโรค ทำให้หากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรง และอาการจะรุนแรงมากขึ้นหากผู้ติดเชื้อมีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย เช่น เป็นเป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว ในกรณีการเสียชีวิต 2 รายข้างต้นเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ซึ่งติดเชื้อและทำให้มีอาการรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิต ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวลำปางฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง ลดอัตราการเสียชีวิตได้ เพราะเราไม่แน่ใจว่าคนในครอบครัว หรือคนรอบข้างจะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่เพราะคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อโดยไม่มีอาการ ดังนั้นเราอาจติดเชื้อจากคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวได้