พันเอกนพอนันต์ ปาลิวนิช รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง เดินทางมาตรวจสุขภาพม้า

เมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกนพอนันต์ ปาลิวนิช รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับสมาคมรถม้า จังหวัดลำปางให้การต้อนรับคณะกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก โดยมี พันเอกเทอดพงษ์ กลันทะกะสุวรรณ หัวหน้กองคลังกองการสัตว์ทหารบก และ พันโทกิตติเดช เชี่ยวชาญ ผอส.กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 โอกาสเดินทางมาตรวจสุขภาพม้า

และการปฏิบัติบำรุงสายการสัตว์รวมทั้งการบริการซ่อมบำรุงการเวชกรรมป้องกันโรค ให้กับม้า จำนวน 12 ม้า ที่ได้มอบให้สมาคมรถม้าลำปาง เพื่อใช้ในกิจการท่องเที่ยวของสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ณ ชมรมผู้เลี้ยงม้า โพนี่แคมป์ บ้านพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย