จังหวัดชัยนาทเปิดงานเทศกาลของขวัญของฝากปีใหม่ 2565

วันนี้ 24 ธ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ ปี 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ และยังเป็นการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตสินค้าOTOP ในจังหวัดชัยนาทให้มีรายได้ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดย น.ส.จำเรียงรัตน์ กล่ำมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดมาตรการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ไม่ทั่วถึง จึงทำให้ขายสินค้าได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดชัยนาท และบริษัท OTOP TRADER จังหวัดชัยนาท จำกัด จัดงานเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ ปี2565 จังหวัดชัยนาท ขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดชัยนาท ทำให้เกิดการกระจายรายได้ และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับฐานราก