ลำปาง จนท.สนธิกำลังตรวจสอบตรวจยึดจับกุมและทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 4 แปลง

วันที่ 13 มกราคม 2565 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท โดยการอำนวยการสั่งการของ นายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.ที่13 สลป., นายวรรณชัย รักมิตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มอบหมาย จนท.ชป.สายตรวจ อช.ถ้ำผาไท นายนิกร เสียงอ่อน, นายวันชนะ อินธิมา ร่วมเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดลำปาง, เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภองาว, กองร้อย อส.ที่2(งาว), จนท.ตำรวจ สภ.งาว, จนท.ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง (นปพ.), จนท.ตำรวจ ตชด.33(เชียงใหม่), จนท.ตำรวจ กก.4 บก.ปทส.ลำปาง สาย1 สนธิกำลังตรวจสอบตรวจยึดจับกุมและทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 4 แปลง บริเวณด้านข้างแปลงที่ทำกินของราษฎรบ้านป่ากล้วยทิศตะวันตกติดแนวเขตเตรียมการ อช.ถ้ำผาไท ท้องที่กลุ่มบ้านป่ากล้วย ม.6 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง (นอกเขตเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท) รายละเอียดดังนี้


1. เมื่อเวลา 10.00 น. ตรวจยึด ตัด โค่น พืช (ฝิ่น) ผิดกฎหมาย จำนวน 7 กิโลกรัม นำส่ง พงส.สภ.งาว ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา ตาม ปจว.ข้อที่ 5 เวลา 16.14 น.ลว. 13 มกราคม 2565 คดีที่ 27/65 ยึดทรัพย์ที่ 12/65
2. เมื่อเวลา 11.00 น. ตรวจยึด ตัด โค่น พืช (ฝิ่น) ผิดกฎหมาย จำนวน 8.5 กิโลกรัม นำส่ง พงส.สภ.งาว ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา ตาม ปจว.ข้อที่ 6 เวลา 16.17 น.ลว. 13 มกราคม 2565 คดีที่ 28/65 ยึดทรัพย์ที่ 13/65
3. เมื่อเวลา 12.00 น. ตรวจยึด ตัด โค่น พืช (ฝิ่น) ผิดกฎหมาย จำนวน 6.5 กิโลกรัม นำส่ง พงส.สภ.งาว ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา ตาม ปจว.ข้อที่ 7 เวลา 16.21 น.ลว. 13 มกราคม 2565 คดีที่ 29/65 ยึดทรัพย์ที่ 14/65
4. เมื่อเวลา 13.30 น. ตรวจยึด ตัด โค่น พืช (ฝิ่น) ผิดกฎหมาย จำนวน 700 กรัม นำส่ง พงส.สภ.งาว ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา ตาม ปจว.ข้อที่ 8 เวลา 16.23 น.ลว. 13 มกราคม 2565 คดีที่ 30/65 ยึดทรัพย์ที่ 15/65