กระแสตอบรับจาก นทท.”คึกคัก” หลัง พ่อเมืองแพร่ เชิญชวนทุกภาคส่วน “ประดับตุงไชย” ซึ่งเป็น “เครื่องสักการะบูชาพระธาตุช่อแฮ” บริเวณสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ชมรม สมาคม บ้านเรือน และบริเวณริมถนนสายสำคัญ

 

ตามที่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วม “ประดับตุงไชย” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องสักการะบูชาพระธาตุช่อแฮ บริเวณสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ชมรม สมาคม บ้านเรือน และบริเวณริมถนนสายสำคัญของจังหวัดแพร่
#ไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง และเนื่องจากในปี พ.ศ. 2565
เป็นปีขาล ตามตำนานความเชื่อเรื่อง 12 นักษัตร 12 ปีนั้นมีเพียง 1 ครั้ง โดยจังหวัดแพร่มี “วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง” วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ เป็นพระธาตุ 1 ใน
12 นักษัตร พระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีขาลหรือ (ปีเสือ) จึงถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการสร้างบรรยากาศ การท่องเที่ยวภายในจังหวัด
แพร่ให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยนำเรื่องราวของปีขาลร้อยเรียงออกมาผ่านทางกิจกรรมต่างๆ และสร้างกิจกรรมหลักในการมาสักการะพระธาตุช่อแฮ และมีกิจกรรมเสริมตลอดทั้งปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัสประสบการณ์ และเกิดการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการหมุนเวียนภายในจังหวัดแพร่ตลอดทั้งปีเสือทอง.

สำหรับการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมรวมพลคนปีขาล 2565 (Year Off Tiger 2022) ประกอบด้วยแนวคิดการจัดงาน โดยหัวใจของงานคือ การรวมพลคนปีขาล 2565 (Year Off Tiger 2022)
คือ พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีขาล โดยมีเสือเป็นสัญลักษณ์หลักและ มีตุงเป็นส่วนเสริมที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยววัด ภาครัฐ และเอกชนกำหนด Time line การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวรวมพลคนปีขาล 2565.

โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดปี 2565 อาทิ การแถลงข่าวการจัดงานรวมพลคนปีขาล 2565 (Year Off Tiger 2022) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 กิจกรรมไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง และกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับปีขาล อาทิ เดือนมกราคม เสือสมหวัง ต้อนรับปีใหม่ 2565 เดือนมีนาคม ธีมเสือใจบุญ งานไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่ แห่ตุงหลวง เดือนพฤษภาคม เสือออมบุญกิจกรรมไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี เดือนกรกฎาคม ธีมเสือภักดี กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นเมืองแพร่ เดือนกันยายน เสือไว้ลายกิจกรรมงานเกษียณ เดือนพฤศจิกายน ธีมเสือยี่เป็ง กิจกรรมลอยกระทง เป็นต้น.

จากโครงการดังกล่าว ทำให้กระแสตอบรับจากคนเกิดปีขาลและครอบครัวที่มาเที่ยวเทศกาลปีขาล กระแสตอบรับเป็นอย่างดี คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับชาวแพร่ในภาพรวมอย่างถ้วนหน้า.

cr.ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่