พังงา แถลงเตรียมพร้อมจัดงานห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประจำปี 2565

วันนี้( 25 ม.ค.65) พระปลัดจักริน สีลปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทับปุด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา นายเสรี ศรีภากร ประธานสภา อบจ.พังงา และนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอทับปุด ร่วมแถลงเตรียมความพร้อมจัดงานห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประจำปี 2565 ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทุ่มงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเพณีถึง 1 ล้านบาท กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา จะมีการตั้งขบวนแห่ผ้าที่บริเวณวัดบางเหรียงก่อนที่จะร่วมกันเดินขึ้นสู่พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ โดยใช้ช้างถึง 55 เชือก เข้าร่วมขบวนแห่ผ้ากับพุทธศาสนิกชน เพื่อระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้า.


พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ตั้งอยู่บนเขาล้าน เจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำ มีลักษณะผสมระหว่างพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช กับพระบรมธาตุทางภาคเหนือ ด้วยเหตุที่ว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นได้มาจากอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ และพระอาจารย์ชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์อุปถัมภ์ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อสร้างเป็นคนใต้ซึ่งมีความเคารพในพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่สุด นอกจากนี้แล้วพุทธศาสนายังถือกำเนิดในประเทศอินเดีย ดังนั้นพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือจึงมีลักษณะของศิลปะแบบอินเดียมาผสมด้วย ลักษณะพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเท่ากันทุกด้าน อันมีความหมายถึงมรรคมีองค์ 8 สร้างเป็น 3 ชั้น จากฐานชั้นล่างถึงยอดสูง 109 เมตร ภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลวดลายวิจิตรสวยงาม เป็นเจดีย์ที่เด่นสง่าที่สุดบนฝั่งทะเลอันดามัน…