จ.ลำปางเหล่าจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ ทำกิจกรรมจิตอาสา “พลิกฟื้น คืนน้ำใส ให้แม่น้ำวัง” เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พลิกฟื้น คืนน้ำใส ให้แม่น้ำวัง” เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีวิทยากรจิอาสา 904 พระราชทาน/จิตอาสาประชาชนพร้อมด้วยนายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ลานริมน้ำหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด.

ด้วยเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังโดยด่วน จึงได้ร่วมกับ จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลตำบลต้นธงชัย เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา กำจัดวัชพืชบนบกและในน้ำ เก็บกวาดขยะริมตลิ่งและบริเวณพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่สะพานเขลางค์นคร ไปจนถึงฝายน้ำแม่วังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำวัง ให้มีความสะอาด สวยงาม และในอนาคตอันใกล้นี้ เทศบาลนครลำปางจะดำเนินการปรับปรุงฝายเขื่อนยางให้เป็นฝายพับได้ ตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้แม่น้ำวังกลับมาสวยใสและมีปริมาณที่เหมาะสมต่อไป.