ลำปาง – กระจายเชื้อไปทั้งตำบลกว่า 60 ราย จากคลัสเตอร์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านโป่งขวาก อ.ห้างฉัตร ชาวบ้านขอสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือ.

 

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จ.ลำปางวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 87 ราย โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดที่ อ.เมืองลำปาง 49 ราย รองลงมาที่ อ.ห้างฉัตรจำนวน 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-3 ก.พ.65 อ.เมืองลำปางมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1,828 ราย รักษาหายแล้ว 1,617 ราย รักษาที่ รพ.19 รายและดูแลอาการที่บ้านและชุมชน 191 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย
ส่วนพื้นที่ อ.ห้างฉัตร มียอดผู้ป่วยสะสม 121 ราย รักษาหายแล้ว 52 ราย รักษาที่ รพ. 3 ราย ดูแลอาการที่บ้านและชุมชน 66 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และวันนี้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 15 ราย.

 

นายชัยณรงค์ จอมแปง กำนัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร กล่าวว่า “ชาวบ้านโป่งขวาก หมู่ 5 ต.แม่สัน ติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่เมื่อวันที่ 22-23 ม.ค.65 ที่ผ่านมาและ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 ที่ผ่านมา ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกของคลัสเตอร์เป็นหญิงอายุ 48 ปี ที่มาช่วยงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่จากการตรวจคัดกรองชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงสูง ครั้งแรก 150 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ 650 ราย และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.65 ที่ผ่านมา ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง 170 ราย และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 320 ราย ผลตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อทั้ง 2 ครั้งรวม 40 ราย”

นายบุญเรือง อินตาคำ สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร กล่าวว่า “สถานการณ์ของโควิดใน อ.ห้างฉัตร ตอนนี้นับถึงเมื่อวานประมาณ 146 รายนี้ ได้แก่ตำบลปงยางคก ตำบลห้างฉัตร ตำบลเมืองยาว ตำบลแม่สัน ซึ่งเกิดจากการระบาดในพื้นที่ตำบลแม่สันถึงเมื่อวาน คาดว่าการติดเชื้อน่าจะเบาบางลงและ อสม.ในชุมชนก็ให้ความรู้และการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อ คาดว่าจะลดลงในเร็ววันนี้ ส่วนของสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ร่วมกับรพ.สต.บ้านป่าเหียง ก็จะลงพื้นที่ในแต่ละวันให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ตรวจเช็คดูว่าในแต่ละคนไข้ มีอาการมาก-น้อยแค่ไหน และจะทำการตรวจเอทีเคเบื้องต้นให้และส่งต่อระบบในพื้นที่ต่อไป สำหรับผู้ติดเชื้อ จำนวน 46 ราย เฉพาะบ้านโป่งขวาก จำนวน 44 ราย และวันนี้ยังเป็นศูนย์ ผู้ป่วยน่าจะลดลง สำหรับการแพร่กระจายของเชื้อไม่น่าเป็นห่วงเพราะที่ผ่านมาคาดว่าเกิดจากคลัสเตอร์การขึ้นบ้านใหม่ หลังจากที่ทราบว่ามีการติดเชื้อขึ้นในหมู่บ้านแต่ละคนก็จะช่วยการป้องกันตนเอง ใส่แมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน ต่อไปควรจะต้องระวังในเรื่องของการจัดงานร่วมกันในพื้นที่”

 


ทางด้านนายบุญเนตร เตชะอุ่น ส.อบจ.ลำปาง เขต อ.ห้างฉัตร อดีตนายก อบต.แม่สัน กล่าวว่า และเชื้อกระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆ ในเขต ต.แม่สัน ที่มาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ รวมทั้งตำบลจากคลัสเตอร์ดังกล่าวรวมจำนวน 60 ราย ซึ่งทางนายกอบจ.ลำปางและคณะผู้บริหาร กำลังจัดเตรียมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วในวันที่ 6 ก.พ.65 นี้ ทางหมู่บ้านจึงขอสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคและสิ่งของจำเป็นอื่น ๆให้แก่ทางหมู่บ้านโป่งขวากหมู่ 5 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สามารถติดต่อได้ที่นายชัยณรงค์ โทร. 085-0323198 บัญชีธนาคาร ธกส.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน(บ้านโป่งขวาก) เลขที่บัญชี 020156647616 ทั้งนี้ ทางหมู่บ้านโป่งขวาก ขอขอบคุณธารน้ำใจจากทุกภาคส่วน ทุกคน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในครั้งนี้.