ผวจ.ลำปาง เป็นประธานมอบเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้ราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้อพยพราษฎร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 มีราษฎรผู้อพยพเข้าร่วมรับเงินครั้งนี้รวม 68 ราย โดยมี นายอำเภอแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมพิธี.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมในพิธีว่า เมื่อครั้งมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในช่วงสั้น ๆ เมื่อปี 2563 ได้รับทราบเรื่องงานอพยพราษฎร 5 หมู่บ้านอยู่บ้าง ว่า ทุกภาคส่วนได้พยายามทำงานอย่างเต็มกำลัง แต่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ราษฎรได้ เมื่อได้มีโอกาสกลับมาจังหวัดลำปางอีกครั้ง ได้ดูแลงานในส่วนนี้ และได้รับรายงานว่าบางส่วนมีความพร้อมสามารถพิจารณาจ่ายได้ จึงได้ขอให้คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการ เพื่อทยอยเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรในส่วนที่พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจึงขอบคุณทุกคน ที่ทำงานกันอย่างทุ่มเท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จนให้มีวันเริ่มต้นจ่ายเงินค่าทดแทนขึ้นได้.

 

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้ข้อคิดและแนวทางการใช้จ่ายเงินแก้ราษฎรผู้อพยพว่า เงินที่ได้รับเป็นค่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของชีวิต จึงขอให้มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ให้ก่อประโยชน์ในทางที่เหมาะสมและคุ้มค่า ตามเจตนารมณ์ที่รัฐมอบให้ต่อไป..