พม.ลำปางไอเดียเจ๋งอบรมคู่รักทำเทียนหอม ของขวัญแทนใจ แก่ คู่รัก คู่ครอบครัววันวาเลนไลน์

 

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อม นาง นุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง.

ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 1 วันหลักสูตรการทำเทียนหอมของขวัญแทนใจ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สตรีและครอบครัว คู่รัก คู่ครอบครัว จำนวน 11 คู่ จำนวน 22 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ครอบครัว คู่รักใหม่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว และมอบเป็นของขวัญในการแสดงความรักที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างการมีอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด.