สุโขทัย ฉีดวัคซีนเด็ก และผู้ใหญ่ ในวันแห่งความรัก

 

โรงพยาบาลสุโขทัย จัดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ในบรรยากาศวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยคุณครูได้นำเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในระบบการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 จำนวน 75 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็ก ซึ่งคุณครูและนักเรียน ต่างได้รับการติดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจที่บนเสื้อ เพื่อแสดงความรักและความปรารถนาดี สร้างความสุขและรอยยิ้มในโอกาสวันแห่งความรัก.

ขณะเดียวกันได้มีประชาชนทั่วไป เดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิดทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 จำนวน 252 คน โดยนายแพทย์เธียรชัย กิจสนาโยธิน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย ได้มอบดอกไม้ให้กับผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีน และกล่าวอวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และมีความสุข เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ.

cr.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย.