ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลา และบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะกลุ่มทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ (ลูกหลานเจ้าเจ็ดตน) พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง.

สำหรับการจัดทำพิธีวางพวงมาลา บวงสรวง และถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ถือเป็นประเพณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะพ่อเมือง และกลุ่มทายาทลูกหลาน สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนได้ถือปฏิบัติ กระทำสืบทอดต่อกันมานับตั้งแต่ในสมัยอดีต ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูชาสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณของบรรพกษัตริย์แห่งนครลำปาง และเพื่อเป็นการขอขมาแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา อันเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพชนผู้ล่วงลับ ซึ่งในพิธีได้มีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสวดทักษิณานุประทาน เพื่อบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงทิพย์วิญญาณ เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง พร้อมได้จัดเครื่องสักการะเพื่อประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงสังเวยตามโบราณประเพณี และประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณ และสดุดีวีรกรรมสรรเสริญพระเกียรติคุณของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร.

โดยเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และคุณงามความดีของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ที่ได้มีต่อประชาชนชาวนครลำปาง ในฐานะอดีตเจ้าผู้ครองนคร ซึ่งได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ กอบกู้บ้านเมืองนครลำปาง ให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขร่มเย็น และเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน.