พะเยา นายก อบต.แม่ใส สนธิอาสาตาสับปะรดสกัดเชื้อโรคโควิด -19 ในชุมชน

 

วันที่ 15 ก.พ 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสาคร นาต๊ะ นายก อบต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมด้วยทีมบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการสนธิกำลังบุคลากร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ตาสับปะรด ในชุมชนตำบลแม่ใสจำนวน 12 หมู่บ้าน ร่วมกัน สอดส่องดูแล สกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในชุมชนตำบลแม่ใสถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางอบต.แม่ใสได้จัดเจ้าหน้าที่ ทำการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใน ชุมชนตำบลแม่ใส หมู่ 3 บ้านวัวแดง โดยปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ใส จำนวน 7วัน ปิดตลาดบ้านแม่ใส 3วัน และวัดให้หยุดกิจกรรมภายในวัด ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 จะคลี่คลายลง ช่วง วันนี้ที่ผ่านมาในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ใสหมู่ 3 วัวแดงได้พบกลุ่มเสี่ยงสูง โควิด -19 จำนวน 7 ราย ทางอบต.แม่ใส จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดจัดทีมงานตาสับปะรดในชุมชนแต่ละชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบใคร มีความเสี่ยง การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 จะได้ประสานกับทางอบต.เพื่อช่วยกันควบคุมและดูแลกลุ่มเสี่ยงตามขั้นตอนต่อไป.

นายสาคร นาต๊ะ นายกอบต.แม่ใส กล่าวว่า วันนี้ได้ทำการประชุมเร่งด่วนทีมบริหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในชุมชนหมู่ 3 บ้านทุ่งบัวแดงตำบลแม่ใส อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังที่เข้มข้น ในการป้องกันและการควบคุมโรคเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายทั่วไปและควบคุมไม่ให้ระบาดหนักชึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.แม่ใส พบผู้เสี่ยงสูงประมาณ 7 รายแต่ทาง อบต.แม่ใสไม่ได้นิ่งนอนใจยังให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเร่งด่วนและจัดเจ้าหน้าที่ ทำการ ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใน ชุมชนตำบลแม่ใสหมู่ 3 บ้านวัวแดง โดยปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ใส จำนวน 7วัน ปิดตลาดบ้านแม่ใส 3วัน และวัดให้หยุดกิจกรรมภายในวัด ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด -19 จะคลี่คลายลง.