ชาวลำปางร่วมทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้างอดีตเจ้าผู้ครองนคร ข้าราชการและประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาและบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณและคุณงามความดี.

 

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดทำพิธีวางพวงมาลาบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานพิธี นำคณะกลุ่มทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ (ลูกหลานเจ้าเจ็ดตน) ตระกูลสายลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย น่าน พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ข้าราชการพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ.

สำหรับการจัดทำพิธีวางพวงมาลาบวงสรวง และถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ถือเป็นประเพณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะพ่อเมือง และกลุ่มทายาทลูกหลาน สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนได้ถือปฏิบัติ กระทำสืบทอดต่อกันมานับตั้งแต่ในสมัยอดีต ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูชาสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณของบรรพกษัตริย์แห่งนครลำปาง และเพื่อเป็นการขอขมาแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา อันเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพชนผู้ล่วงลับ ซึ่งในพิธีได้มีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสวดทักษิณานุประทาน เพื่อบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงทิพย์วิญญาณ เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง พร้อมได้จัดเครื่องสักการะเพื่อประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงสังเวยตามโบราณประเพณี และประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณ และสดุดีวีรกรรมสรรเสริญพระเกียรติคุณของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร โดยเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และคุณงามความดีของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ที่ได้มีต่อประชาชนชาวนครลำปาง ในฐานะอดีตเจ้าผู้ครองนคร ซึ่งได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ กอบกู้บ้านเมืองนครลำปาง ให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขร่มเย็น และเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน.

ทั้งนี้ สำหรับเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง มีนามเดิมว่า “ทิพย์จักร” มีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นพรานป่าผู้มีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด กำลังกายแข็งแรง รู้จักและเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้อาวุธ โดยในระหว่างปี พ.ศ 2270 – 2275 ในสมัยนั้นชาวนครลำปาง ได้ถูกข้าศึกพม่าเข้ายึดครองเมือง เจ้าพระยาสุลวฤาไชยสงคราม ได้นำทัพเข้าต่อสู้ศัตรูผู้รุกราน จนได้รับชัยชนะและได้รับสถาปนาขึ้นครองนครลำปาง ในปี พ.ศ. 2275 นานถึง 27 ปี และได้ถึงแก่พิราลัยในปี 2302 รวมอายุได้ 85 ปี ซึ่งถือเป็นต้นตระกูลของเจ้าเจ็ดตนเป็นบรรพบุรุษของสกุล ณ ลำปาง ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่และเชื้อเจ็ดตน.