พม.ลำปางรุดช่วยยายโรค อัลไซเมอร์ปรับปรุงบ้านใหม่อาศัยท้ายหมู่บ้านชุมชนโทกหัวช้าง เขลางค์นครลำปาง ณ. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เขตเทศบาลเขลางค์นคร

 

โดยนางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางพร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และนางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาชิกเทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปางลงพื้นที่ ตาม ที่ ชุมชนร้องขอ ความช่วยเหลือ ครอบครัว นาง คำ นามสมมุติ หมู่ 3 ชุมชนโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง.

ในครอบครัว มี 3 คน ตา ยาย และหลาน อาศัย สวน ของญาติ อยู่ ตามสภาพบ้านที่เห็น ทรุดโทรม ไม่เหมาะแก่การพักอาศัย ความเป็นอยู่ลำบาก รับภารเลี้ยงดูหลาน 1 คน และ ภรรยา มีโรคประจำตัว อัลไซเมอร์ ปวดข้อเข่า ขอความช่วยเหลือ สรุปผลการช่วยเหลือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน หลังคาจำนวน 20,000 บาท และประสานเทศบาลเขลางค์นครของบปรับปรุงห้องน้ำ 2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางข่วยเหลือเงินสงเคราะห์ รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นในครั้งนี้อีกด้วย.