พม.ลำปางเร่งจับมือเทศบาลนครหลายหน่วยงานประชุมทีมหารือทางออกปัญหาคนเร่ร่อนอาคารสโมสรฯ.

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยนาย นิมิตร จิวะสันติสันติการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางและทีมสหวิชาชีพทุกส่วนราชการ เทศกิจกรณีข่าวกลุ่มชายเร่ร่อน จับกลุ่มมั่วสุมภายในอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดเก่า (ข้างสวนสาธารณะเขลางค์ฯ) หน่วยงานได้รับเเจ้งจากประชาชนว่ามีชายเร่ร่อน อาศัยอยู่ในอาคารสโมสรจังหวัดเก่า (ข้างสวนสาธารณะเขลางค์) สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในสโมสรข้าราชการจังหวัดลำปางและเวลา ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จากการลงพื้นที่พบเป็นชายเป็นบุคคลในจังหวัดลำปางและบุคคลต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย รวม 6 รายนั้น กลุ่มคนเร่ร่อนส่วนใหญ่มีปัญหาภายในครอบครัว และป่วยจิตเวช จึงออกมาเร่ร่อนใช้ชีวิตอิสระชอบดื่มเหล้าในพื้นที่สาธารณะในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จึงให้คำปรึกษา ตักเตือน และขอความร่วมมืองดการรวมกลุ่มมั่วสุม และให้ส่งกลับภูมิลำเนาแต่ยังหลบมาเร่ร่อนที่สโมสรฯอึกเพื่อแก้ปัญหากลุ่มคนเร่ร่อนดังกล่าวกลุ่มคนเร่ร่อนคนขอทานในระยะยาวศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานจึงได้มีการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย เทศบาลนครลำปาง,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด,สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง,อำเภอเมืองลำปาง ,เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ ร่วมวางแผนการดำเนินการช่วยเหลือ โดยสรุปทีมสหวิชาชีพประเด็นสำคัญดังนี้.

1.เทศบาลนครลำปางจะได้รวบรวมเอกสารสัญญาเช่าอาคารและขออนุญาตต่างๆเร่งประสานโทรศัพท์ทำหนังสือเจ้าของบริษัทเข้ามาดำเนินแก้ไขอาคารสโมสรโดยเร่งด่วนภายใน 2 อาทิตย์.
2. เทศบาลนครลำปางรวบรวมเอกสารทั้งหมดสรุปผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป. 3.ในกรณีคนเร่ร่อนคนขอทานที่อยู่ในเรือนจำในกรณีจำคุกแทนค่าปรับจำนวน 45 วัน ระหว่างอยู่ในเรือนจำ ทางหน่วยงานจะได้ประสานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดต่อญาติเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวในกรณีถ้าไม่ประสงค์กลับบ้านคืนสู่ครอบครัวได้จะได้วางแผนเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือนำมาตรวจร่างกายจำนวน 5 โรคตามระเบียบเพื่อเข้ารับการหน่วยงานแรกรับคุ้มครองมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทันทีและประสานส่งส่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนคนขอทานหมุนเวียนในพื้นที่สาธารณะและเพื่อปลอดภัยต่อประชาชนต่อไป.