พะเยา  ประเพณีกินแกงขี้เหล็ก-สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี เดือน 5 เป็ง 1ปีเพียง 1ครั้ง

 

วันที่ 16 ก.พ 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) เจ้าอาวาสวัดลี พร้อมด้วย ศิษย์ยานุศิษย์ และชาว บ้านชุมชนวัดลี-วัดศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ได้จัดงานประเพณีเดือนห้าเป็ง สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลีโบราณอายุกว่า500ปี ซึ่งตรงกับ วันมาฆบูชา เดือน 5 หรือเดือน 5 เป็ง เหนือล้านนา งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแต่ละปีจะมีการทำอาหารแกงผักขี้เหล็ก ให้รับประทานและแจกฟรี ให้กับผู้มาร่วมงานประเพณีเดือนห้าเป็ง.

นางสาวบังอร ทวีกุล แม่บ้านชุมชนวัดลี กล่าวว่า วิธีการแกงผักขี้เหล็กวัดลี มีขั้นตอนการทำที่ละเอียด สะอาด สด อร่อยมี คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีการเตรียมยอดขี้เหล็ก-เครื่องแกง -เนื้อหมู-ปลา และเครื่องเคียง เพื่อปรุงแกงขี้เหล็กแจกจ่ายให้พระ ญาติโยม และผู้มาร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลีและเป็นประเพณีกินแกงขี้เหล็กเดือนห้าเป็ง ขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของทุกปีจนยึดถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน.

ในปีนี้มีปัญหากับเชื้อโรคโควิด -19 ก็ได้ทำการแกงผักขี้เหล็กบรรจุใส่ถุงเป็นถุงพร้อมมีข้าวเหนียวและน้ำ ทำเป็น แพคเกจใส่ถุงเป็นชุดๆเพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานพิธีสรงน้ำพระธาตุนำไปรับประทานกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพราะ 1 ปีจะมีกินเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่วัดลีได้แกงผักขี้เหล็กโดยมีพระและชาวบ้านแกง ให้รับประทาน.