สสจ.กระบี่ เผยในพื้นที่จังหวัดกระบี่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นสายพันธ์โอมิคอนมากกว่า 90% จึงต้องเน้นมาตรการ V-U-C-A

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ จากการที่ทีมสอบสวนโรคอำเภอและจังหวัดลงตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก พบว่าส่วนใหญ่มาจากชุมชนจากการจัดงานต่าง ๆ การไปมาหาสู่กันภายในชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกัน และอีกคลัสเตอร์มาจากจากนักศึกษาและนักเรียน.

จากการสุ่มตรวจผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการยืนยัน ส่วนใหญ่เป็นสายพันธ์โอมิคอนมากกว่า 90% ส่วนเชื้อเดลต้าไม่ถึง 10 % เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนได้ผลกับเชื้อสายพันธ์เดลต้า แต่วัคซีนยังไม่สามารถครอบคลุมเชื้อสายพันธ์โอมิครอนได้ จึงทำให้ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเจอจะเป็นสายพันธ์โอมิครอนมากกว่าเดลต้า และส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 สายพันธ์จะไม่แสดงอาการเพราะได้รับการฉีดวัคซีน 2 – 3 เข็ม ผู้ที่แสดงอาการได้รับวัคซีนเข็มแรก ผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ และผู้ไม่ยอมรับวัคซีน.

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีเตียงรองรับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยหนักไว้อย่างเพียงพอ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการป่วยไม่หนัก หรือจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวให้กักตัวที่บ้านหรือ Community Isolation หรือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในชุมชนจะได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาล มีอุปกรณ์ ยา อาหารต่าง ๆ เสมือนอยู่โรงพยาบาล.

ส่วนมาตรการป้องกันหลังจากนี้จะต้องเน้นมาตรการ V-U-C-A คือ V – Vaccine ฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อลดอาการป่วยหนักเน้นยำให้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติด แล้วอาการหนักกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่มีโรคประจำตัวและรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับวัคซีนให้มากกว่า 70 % ซึ่งในขณะนี้ ชาวกระบี่ได้รับวัคซีนไปแล้วไป 72% ของประชากรที่มีอยู่ U – Universal Prevention โดยเน้นยำให้ปฎิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณะสุข DMHTT และหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19 C – COVID Free Setting สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ A – ATK (Antigen test kit) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีความเสี่ยง.

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน