พม.ลำปางไม่ทิ้งผู้สูงอายุอยู่ลำพังเร่งประชุมญาติบูรณาการอบต.พิชัยผู้สูงอายุเตรียมพร้อม พิจารณา​รับผู้สูงอายุ​เข้าใช้บริการ​รูปแบบสถาบัน

 

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นางสาว พีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและ นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมประชุมวางแผนการให้ความช่วยเหลือ นาย A นามสมมุติ อายุ 93 ปี เป็นผู้​สูงอายุประสบปัญหา​ขาดผู้ดูแล อาศัยอยู่เพียงลำพังในเขตพื้นที่ ตำบลพิชัย ซึ่งประสบปัญหาญาติเข้ามาดูแลไม่สะดวกการใช่ชีวิตอยู่ประจำวันไม่มีความปลอดภัย ทุกๆ วันจะมีญาติหรือคนคุ้นเคยนำอาหาร ผลไม้มาให้รับประทาน พอประทังชีวิตไป ญาติเป็นห่วงการใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า.

ซึ่งไม่มีความปลอดภัยอาจเกิดเชื้อเพลิงได้ นางสาว พีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางกล่าวเพิ่มโดยสรุปผลการประชุม องค์การบริหาร​ส่วน​ตำบลพิชัยพร้อมญาติไปสร้างความเข้าใจ และนำ นาย A นามสมุติไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศูนย์ลำปางในการเข้าสู่กระบวนการตรวจโรคฯเพื่อเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง พิจารณา​รับผู้สูงอายุ​เข้าใช้บริการ​รูปแบบสถาบันตามกระบวนการต่อไป.