ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้ที่ติดตาม โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ หนองน้ำสาธารณะ “หนองมโนราห์” เพื่อให้มีความมั่นคงด้านน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

 

 

เวลา 09.00 น.วันที่ 3 มี.ค.65 พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เดินทางลงพื้นที่ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ หนองน้ำสาธารณะ “หนองมโนราห์” ที่บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ (อ่านว่า จันจั้ว ) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ.

โดยโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ หนองน้ำสาธารณะ “หนองมโนราห์” ได้เริ่มโครงการขุดลอก หลังจากที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้ทราบถึงปัญหาของหนองมโนราห์ จึงได้สั่งการให้หน่วยทหารพัฒนาทำการตรวจสอบ และมอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ จนกระทั่งได้ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อให้มีความมั่นคงด้านน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง.

สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำหนองมโนราห์ ที่เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ไม่น้อยกว่า 4 แสน ลูกบาศก์เมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค กว่า 5,400 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรอีกกว่า 500 ไร่ นอกจากการขุดลอกแล้วยังได้พัฒนาถนนโดยรอบให้เป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ.

cr.ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย.