จ.ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน F2 THAILAND RALLY Championship ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามแรก

 

วันที่ 2 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ อำเภอเมืองลำปาง/แม่ทะ เทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมหารือการจัดการแข่งขัน F2 THAILAND RALLY Championship ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2565 สนามที่ 1 จังหวัดลำปาง.

จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ สนามที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มี.ค. 2565 นี้ มีเส้นทางการแข่งขันในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง และ อ.แม่ทะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายหน่วยงานบูรณาการและประสานพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ระบบการจราจร/การสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน หลักเกณฑ์การอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันฯ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนการสร้างการรับรู้และผลกระทบร่วมระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่.