พม.ลำปางบูรณาการเหล่ากาชาด,อลิสา จณิน โวล์มันน์ ศิลปินนักร้องจากเวที Thailand’s Got Talent ได้ร่วมกันมอบสบทบเงินสร้างบ้านคนไร้ที่พึ่งถูกธนาคารยึดขายทอดตลาด ในพื้นที่ตำบลป่าตันนาครัว.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยนาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาว จณิน โวลล์มันน์ ศิลปินนักร้องชื่อดัง ร่วมลงพื้นที่ บ้าน นายเงิน นามสมมุติ อายุ 73 ปี ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ได้ประสบปัญหาบ้านที่อยู่อาศัยถูกธนาคารยึดและขายทอดตลาดเป็นผู้สูงอายุที่ต้องใช่ชีวิตลำพังหารายได้เพียงคนเดียวในครอบครัว เนื่องจากภรรยาและบุตรชายเสียชีวิต อาศัยอยู่กับลูกสะใภ้และหลาน ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังศึกษา ซึ่งลูกสะใภ้มีโรคประจำตัวต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน
– ปัจจุบันนาย เงิน ไม่มีที่อยู่อาศัยปัจจุบันอาศัยอยู่กับเพื่อนในหมู่บ้านชั่วคราวเพราะที่ดินเดิมถูกธนาคารยึดและขายทอดตลาด และผู้มีจิตเมตตาในหมู่บ้านได้ซื้อที่ดินให้อาศัยอยู่จนกว่าจะหาที่อยู่ใหม่ได้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ช่วยเหลือบริจาคสบทบทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหม่โดยญาติแบ่งที่ดินให้ก่อสร้างบ้าน แต่งบประมาณไม่เพียงพอ สรุปการช่วยเหลือ.

1. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางช่วยเหลือตาม โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 จำนวน 50,000 บาท

2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางมอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท พร้อมศิลปินนักร้องได้บริจาดสขทบในครั้งนี้อีกด้วยโดยมี นายยูนิตย์ เชื้อคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัวพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลร่วมต้อนรับคณะในวันนี้