เหล่ากาชาดลำปางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

 

วันที่ 8 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ และโรงพยาบาลลำปาง.

รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ได้โลหิตจำนวน 107 ราย คิดเป็น 42,800 ซีซีผู้บริจาคดวงตา 5 รายผู้บริจาคอวัยวะ 6 ราย.